Horaire de priere Wels

Horaire de priere Wels

 • Date
 • Fajr
 • Sunrise
 • Dhuhr
 • Asr
 • Maghreb
 • Isha
 • 3 Mac 2021 - Ra
 • Fajr04:47
 • Sunrise05:07
 • Dhuhr12:21
 • Asr15:21
 • Maghreb17:58
 • Isha19:34
 • 4 Mac 2021 - Kh
 • Fajr04:45
 • Sunrise05:05
 • Dhuhr12:21
 • Asr15:22
 • Maghreb18:00
 • Isha19:35
 • 5 Mac 2021 - Ju
 • Fajr04:43
 • Sunrise05:03
 • Dhuhr12:20
 • Asr15:23
 • Maghreb18:01
 • Isha19:37
 • 6 Mac 2021 - Sa
 • Fajr04:41
 • Sunrise05:01
 • Dhuhr12:20
 • Asr15:24
 • Maghreb18:03
 • Isha19:38
 • 7 Mac 2021 - Ah
 • Fajr04:39
 • Sunrise04:59
 • Dhuhr12:20
 • Asr15:25
 • Maghreb18:04
 • Isha19:40
 • 8 Mac 2021 - Is
 • Fajr04:37
 • Sunrise04:57
 • Dhuhr12:20
 • Asr15:26
 • Maghreb18:06
 • Isha19:41
 • 9 Mac 2021 - Se
 • Fajr04:35
 • Sunrise04:55
 • Dhuhr12:20
 • Asr15:27
 • Maghreb18:07
 • Isha19:43
 • 10 Mac 2021 - Ra
 • Fajr04:33
 • Sunrise04:53
 • Dhuhr12:19
 • Asr15:28
 • Maghreb18:09
 • Isha19:45
 • 11 Mac 2021 - Kh
 • Fajr04:31
 • Sunrise04:51
 • Dhuhr12:19
 • Asr15:29
 • Maghreb18:10
 • Isha19:46
 • 12 Mac 2021 - Ju
 • Fajr04:28
 • Sunrise04:48
 • Dhuhr12:19
 • Asr15:30
 • Maghreb18:12
 • Isha19:48
 • 13 Mac 2021 - Sa
 • Fajr04:26
 • Sunrise04:46
 • Dhuhr12:18
 • Asr15:31
 • Maghreb18:13
 • Isha19:49
 • 14 Mac 2021 - Ah
 • Fajr04:24
 • Sunrise04:44
 • Dhuhr12:18
 • Asr15:32
 • Maghreb18:15
 • Isha19:51

أوقات الصلاة في ويلز

Horaire de priere Wels