Horaire de priere Lure

Horaire de priere Lure

 • Date
 • Fajr
 • Sunrise
 • Dhuhr
 • Asr
 • Maghreb
 • Isha
 • 7 Mac 2021 - Ah
 • Fajr05:10
 • Sunrise05:30
 • Dhuhr12:50
 • Asr15:56
 • Maghreb18:35
 • Isha20:10
 • 8 Mac 2021 - Is
 • Fajr05:07
 • Sunrise05:27
 • Dhuhr12:50
 • Asr15:57
 • Maghreb18:36
 • Isha20:11
 • 9 Mac 2021 - Se
 • Fajr05:05
 • Sunrise05:25
 • Dhuhr12:50
 • Asr15:58
 • Maghreb18:38
 • Isha20:13
 • 10 Mac 2021 - Ra
 • Fajr05:03
 • Sunrise05:23
 • Dhuhr12:49
 • Asr15:59
 • Maghreb18:39
 • Isha20:14
 • 11 Mac 2021 - Kh
 • Fajr05:01
 • Sunrise05:21
 • Dhuhr12:49
 • Asr16:00
 • Maghreb18:41
 • Isha20:16
 • 12 Mac 2021 - Ju
 • Fajr04:59
 • Sunrise05:19
 • Dhuhr12:49
 • Asr16:01
 • Maghreb18:42
 • Isha20:17
 • 13 Mac 2021 - Sa
 • Fajr04:57
 • Sunrise05:17
 • Dhuhr12:49
 • Asr16:02
 • Maghreb18:44
 • Isha20:19
 • 14 Mac 2021 - Ah
 • Fajr04:55
 • Sunrise05:15
 • Dhuhr12:48
 • Asr16:02
 • Maghreb18:45
 • Isha20:20
 • 15 Mac 2021 - Is
 • Fajr04:53
 • Sunrise05:13
 • Dhuhr12:48
 • Asr16:03
 • Maghreb18:47
 • Isha20:22
 • 16 Mac 2021 - Se
 • Fajr04:50
 • Sunrise05:10
 • Dhuhr12:48
 • Asr16:04
 • Maghreb18:48
 • Isha20:24
 • 17 Mac 2021 - Ra
 • Fajr04:48
 • Sunrise05:08
 • Dhuhr12:47
 • Asr16:05
 • Maghreb18:50
 • Isha20:25

أوقات الصلاة في لور

Horaire de priere Lure